Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska
Podrobné informácie

Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela

PATROCÍNIUM: Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela
OBEC: Príkra
OKRES: SK
KRAJ: PO
CIRKEVNÁ ÚZEMNÁ JEDNOTKA: Prešovská archieparchia
ROK: 1777/1902/2002
STOROČIE: 18. storočie/20. storočie/21. storočie
GPS: 49.362363, 21.738663
SPOLOČNÉ UŽÍVANIE KOSTOLA/CHRÁMU: NIE
VLASTNÍK: Gréckokatolícka cirkev (100)
ZÁKLADNÝ KAMEŇ:
?
PRESNÝ DÁTUM / SVÄTITEĽ:
1902 (posviacka obnoveného chrámu)
?
10. 11. 2002 *
(posviacka obnoveného chrámu, ikonostasu a vnútorného zariadenia chrámu - lavíc)
vladyka Ján Hirka, sídelný biskup prešovský
KŇAZ:
? (1777)
? (1902)
? (2002)
AUTORI:
autor pôvodného chrámu nie je známy

Autori ostatných podôb chrámu:
?
VYSVETLIVKY:
Dátum posviacky 10. 11. 2002 je dátum posviacky po generálnej oprave chrámu, po ktorej v ňom boli obnovené liturgie.

1) Požehnanie rímskokatolíckeho kostola je vyznačené jednou hviezdičkou. (*)
2) Konsekrácia rímskokatolíckeho kostola po úprave pre potreby obnovenej liturgie v duchu II. vatikánskeho koncilu je vyznačená dvoma hviezdičkami. (**)
3) Ak nie je uvedené inak, ide o konsekráciu kostola a oltára po úprave pre potreby obnovenej liturgie v duchu II. vatikánskeho koncilu prípadne konsekráciu kostola pred I. alebo II. vatikánskym koncilom.
4) Posviacka gréckokatolíckeho a pravoslávneho chrámu a posviacka evanjelického a reformovaného kostola je bez hviezdičky.

ZAUJÍMAVOSTI:
Z dejín:
? - zriadenie gréckokatolíckej farnosti dekrétom č. ?/? zo dňa ? vyčlenenej z gréckokatolíckej farnosti ?
? - ustanovenie patrocínia dekrétom č. ?/?
Gréckokatolícka farnosť uplatňuje ? kalendár (Vianoce slávi ?).

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

Kňazi pôsobiaci vo farnosti počas obdobia oficiálneho zrušenia gréckokatolíckej cirkvi štátom (28. 4. 1950 - 13. 6. 1968):

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.